Projektoví partneři

Gymnázium Teplice
Učitelé z teplického gymnázia připravili v rámci projektu Aquamundi projektové dny na témata  „Voda a život“ a  „Voda a její využití“. Takto tématicky zaměřené projektové dny se v Teplicích rovněž uskutečnily.

Gymnázium Teplice s jeho cca 850 žáky a 84 zaměstnanci je docela velké gymnázium pro město s 53 000 obyvateli. Na 97 procent jeho absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách a univerzitách. V areálu školy se nachází rovněž stará kaple, skleník a dokonce i školní zoo. 
www.gymtce.cz

Společnost pro Jizerské hory o.p.s.
Spolupracovnice Společnosti pro Jizerské hory se podílejí na zpracování témat „Koloběh vody“, „Voda a její využití“, jakož i „Voda a krajina“. Část takto tématicky zaměřených projektových dní se uskuteční v Liberci. Společnost pro Jizerské hory pak dále koordinuje evaluaci projektu Aquamundi.

Obecně prospěšná Společnost pro Jizerské hory byla v roce 1999 založena Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a jejím dlouhodobým cílem je podpora obnovy krajinných hodnot Jizerských hor a podpora budování vztahů občanů ke zdejší krajině. Za těmito účely realizuje Společnost pro Jizerské hory mnoho dílčích projektů.
www.projizerky.cz

Stadtentwässerung Dresden GmbH
V areálu podniku Stadtentwässerung Dresden GmbH (Městské vodovody a kanalizace s.r.o.) ve čtvrti  Drážďany-Kaditz byla vybudována Aquamundi-žákovská laboratoř, která v rámci projektu slouží jako místo mimoškolního vzdělávání a setkávání.

Podnik Stadtentwässerung Dresden GmbH je dceřinou společností firmy Gelsenwasser a.s. a Zemského hlavního města Drážďany. Jeho hlavním úkolem je svod a zpracování odpadních vod pro více jak  600.000 obyvatel Drážďan a okolí. Podnik Stadtentwässerung se již po mnoho let angažuje také v oblasti ekologické výchovy. 
www.stadtentwaesserung-dresden.de

Umweltzentrum Dresden e. V. 
Spolupracovníci spolku Umweltzentrum Dresden e.V.  (Ekocentrum Drážďany z.s.) se podílejí na zpracování témat „Voda a život“, „Koloběh vody“, „Voda a její vlastnosti“ a „Voda a krajina“. Část takto tématicky zaměřených projektových dní se uskuteční v Aquamundi-žákovské laboratoři v Drážďanech, část pak ve vlastních prostorách ekocentra. Spolek Umweltzentrum Dresden e.V. je lead-parnerem projektu.

V roce 1990 založené ekocentrum se angažuje v oblasti trvale udržitelného rozvoje  města Drážďany  a současně provozuje budovu „Umweltzentrum Dresden“.  Vedle témat jako „trvale udržitelná ekonomika“, „mezinárodní vztahy“ a „město jako životní prostor“ je velkým tématem pro ekocentrum také ekologická výchova. 
www.uzdresden.de