header-projekt.pngFoto: owik2: www.photocase.de  

Aquamundi – vodní světy

V projektu Aquamundi se setkávají němečtí a čeští žáci a studenti. Během projektových dnů se z nejrůznějších perspektiv společně zabývají tématem VODA.

Těžiště jednoho projektového dne spočívá v přírodovědném zkoumání tématu VODA, zatímco další projektový den zaměřuje pozornost žáků a studentů směrem k uměleckému a humanitnímu pohledu na význam vody.

Žáci a studenti budou aplikovat věci a vědomosti, které už znají nejen z výuky, a prohloubí si tak své znalosti. Během obou těchto projektových dnů však mohou také získat nové poznatky.

Projekt Aquamundi především také nabízí příležitost, jak odstranit vzájemné obavy a předsudky mezi německými a českými žáky, umožnuje objevovat společné zájmy a podporuje přeshraniční komunikaci. V závislosti na věku a stupni znalostí je jako spojující prvek používána angličtina. 

Přihlásit

Zde naleznete
přihlašovací formulář