Aquamundi – vodní světy

Aquamundi je projekt pro české a německé žáky, který se zabývá vodou z různých úhlů pohledu. 

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji zahrnuje podporu poznávání vlastního okolí, předávání znalostí a výchovu k ekologicky šetrnému chování. Veliký význam mají současně otevřenost vůči světu a interkulturní kompetence. Díky projektu Aquamundi získají děti z České republiky a z Německa společně znalosti na téma VODA a zároveň přímo poznají sousední zemi i její kulturu.  

» Koloběh vody

Jak vznikají mraky a déšť? Kdy se voda vypařuje? Kudy běží voda v rostlině a ve světě? Co přináší Golfský proud? Co dělá s vodou město? Co to je přečerpávací vodní elektrárna a k čemu ji potřebujeme? Slunce, voda, teplo v domě – jak to funguje? Jak přivolat déšť? Co vypráví kapka vody? Plynoucí voda, věčný koloběh jako metafora života.

Zde naleznete materiály pro
žáci
učitelé

» Voda a život

Rostliny nalezneme jak na poušti, tak v pralese. Zvířata žijí ve vodě i v ledě. Kdo žije v hlubinách oceánu? Jak ovlivňuje voda život na Zemi? Proč potřebují organismy vodu? Jak funguje naše svalstvo? Praská to, skřípe to, šumí a kape to. Voda již fascinovala nejednoho skladatele. Kolik spotřebujeme vody, než se dostane chleba na náš stůl a tričko do skříně?

Zde naleznete materiály pro
žáci
učitelé

» Voda a její vlastnosti

Led – voda – pára. Tři skupenství v sebe přecházející. Má na to vliv jen teplota? Proč je mořská voda slaná? Co všechno voda stráví? Proč plave led ve vodě? Co se stane se světlem pronikajícím do vody, ledu nebo mlhy? Ledové malování – co to je? Které vlastnosti vody využíváme v umění? Parní lokomotiva, vodní turbína, přehradní hráz - jakou sílu má voda?

Zde naleznete materiály pro
žáci
učitelé

» Voda a krajina

Potoky, řeky, jezera a moře utváří naši krajinu. Voda tvaruje ráz krajiny již po staletí. Co jsou to meandry, peřeje, víry a vlny? Co je to sediment? Krajina se odráží ve vodě a v tomto vodním zrcadle vidíme nejen sebe, ale i náš svět. Řeky plynou líně i silně, řeky napřimujeme a regulujeme do nových koryt. Řeka jako symbol volnosti a snah nepoddat se.

Zde naleznete materiály pro
žáci
učitelé

» Voda a její využití

Vodu používají lidé den co den. Jak se změnilo využívání vody během staletí? Díky léčivým pramenům některá města zbohatla. Proč musíme vodu čistit a jak se to dělá? Jak kvalitní je pitná voda? Jak z vody získáváme energii? Dešťový tanec a rytmy bubnů conga - jaký význam má voda v různých kulturách? Máme i dnes vodní víly a vodní démony – kdo chrání a kdo škodí vodě?

Zde naleznete materiály pro
žáci
učitelé

Odpovědnost za realizaci a organizaci nese: